Collega vervoerders

West Cargo maakt waar nodig gebruik van collega vervoerders.

Om de servicegraad en de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen wordt er gebruik gemaakt van vaste bedrijven die voldoen aan de door West Cargo gestelde eisen.

Voor alle vervoerders geldt dat ze volledig werken voor West Cargo, hierdoor werken we volgens de door u en ons vastgestelde regels.

Transporten en diensten worden uitgevoerd conform AVC en CMR condities alsmede voor opslag de Fenex condities. Tevens gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffe van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.
 Aktenummer 238   Ingeschreven K.v.K. te Enschede nr. 008126250.